StressForløb

FAKTA om STRESS:

 • 60% af danskerne føler sig stressede – for danskere under 35 år er tallet oppe på 78%
 • 430.000 danskere lider hver dag af stress symptomer
 • Totalt rammes 500.000 danskere hvert år af alvorlig stress
 • 34.000 danskere er dagligt sygemeldt med arbejdsrelateret stress
 • 20 % af alle børn i 8. klasse føler sig presset ofte eller hele tiden – for pigerne er tallet 33 %
 • Hvert år dør 1.400 danskere af stress
  (Til sammenligning mister vi under 300 menneskeliv om året i trafikken)
  De der døde var også dem der havde overbevisninger om at stress var farligt.
 • 43% af folk med stress har chance for hjertekarsygdomme.

Det får du:
–  OMGÅENDE virkning
–  et kort forløb, typisk max. 5 sessioner
–  et værdifuldt værktøj til hurtigt at skifte mellem Tanke Objekt og Tanke Overbevisning
–  fleksible værktøjer der OGSÅ vil hjælpe dig  i andre aspekter af livet
–  HURTIG tilbage-på-job ved sygemelding
–  en sjov og uhøjtidelig måde at reflektere over dig selv på
–  metoder til håndtering af bekymringer, grublerier, overbevisninger og antagelser
–  praktiske råd og vejledning til StressEliminering på jobbet

Det lærer du:
–  at kende dine advarselstegn og din sårbarhedslinie.
–  at reagere på dine advarselstegn.
–  indsigt i dine tankemæssige processer
–  at leve et liv med fleksibilitet i dine tanker og adfærd
–  at bruge “coping” strategier til i fremtiden, at holde dig under din sårbarhedslinien.
–  at erkende, at bryde mønstre og bygge nye støttende regler

Et forløb skræddersyet til dig
Med andre ord, du lærer at reagere på din stress fremfor at blive stressramt.

MySession stressprogram gør sig bemærket ved at hjælpe til hurtige resultater og derved sikre umiddelbar effektivt.
Typisk rækker 3-5 sessioner og sikrer en hurtig tilbage-på-job plan.
Lange forløb er omkostningerstunge og kan have den bivirkning, at være fastholdende.

Stress og udfordringer påvirker os hver især meget forskelligt.
Netop derfor er det specielt vigtigt at terapien er fleksibel designet, til at matche og tage højde for den enkeltes forskellige indgangsvinkel og behov.

MySession.dk stressterapi er designet så den egner sig både som personlig udvikling, forebyggende stressterapi og terapi for den stressramte.

Terapi som sådan, har et mål om at sikre en ”tilbage til normal” situation.
Hvad nu hvis man ikke var der hvor man gerne ville være da det gik galt?
Så gør man som man plejer med samme resultater som man plejer.
Coaching derimod hjælper med nye værktøjer, nyt syn på verden og derigennem minimerer tilbagefald

Måske tid til at prøve en ny metode?

Metoden:

Meta-kognitiv psykoterapi er en ny type terapi, som er kendetegnet ved at være særdeles effektiv til håndtering af stress.
Den er en del af den såkaldte 3. bølge i den videnskabelig dokumenterede effektfulde kognitive psykoterapi.
Den metakognitive terapi og stressbehandling, gør sig bemærket ved at hjælpe med at give hurtige resultater og derved sikre umiddelbar effektivt.
Meta-kognitiv stressbehandling henvender sig til både den forebyggende udviklende indsats og til den sygemeldte stressramte.
Stress og udfordringer påvirker os hver især meget forskelligt.
Netop derfor er det specielt vigtigt at terapien er fleksibel designet, til at matche og tage højde for hver enkelt klients forskellige indgangsvinkler og behov.

Udløsende faktorer for stress kan f.eks. være et stort arbejdspress, forandringer på job, kolleger, udfordringer i familien, negligering af helbred, hvilket sætter gang i en selvforstærkende række tankeprocesser omkring farlighed og kontrollerbarhed af tanker, bekymringer og fysiske påvirkninger.

MySession StressForløb foregår 2 dimensionelt:

1.
“Objekt” niveau, altså specifikke udfordringer, som arbejdspress, bearbejder vi inspirerer til nye måder at håndtere sådant på.
Traditionelle stressforløb arbejder med denne dimension.

2.
“Strategi/Overbevisnings” niveau, Mysession Stressforløb er unik ved også at tage fat i OVERBEVISNINGERNE om  f.eks. arbejdspress.
Via Meta-Kognitive værktøjer lære du at ikke at altid at gå ind i dine tanker men også at observere dem udefra.

Terapien er unik i forhold til mange andre gode metoder ved, at bygge på 3 elementer:

 • meta-kognitiv terapi er er særdeles effektiv til at undgå og bearbejde stress, det er den nyeste terapiform, som er udviklet på University of Manchester i Storbritannien.
  Den sikrer fleksibilitet i tanker og adfærd, reducerer ”støj på linjen”, giver indsigt i tankestrategier, overbevisninger og antagelser, samt giver indsigt i egne ressourcer.
 • coaching hjælper med motivation, implementering samt vedligeholdelse af forandringen.
 • opfølgningssessioner efter 1, 3 og 6 måneder (antal afhængig af valg af pakkeforløb)
  Sessionerne hjælper med at justere det lærte og hjælper med fortsat motivation.

MySession.dk stressprogram bygger på 3 individuelle moduler, som fungerer som stand-alone eller som et modulært program:

–   Den forebyggende indsats
–   Den behandlende indsats
–   Den opfølgende indsats

Økonomi:

University of Michigan Health Management Research Center har lavet en undersøgelse der viser at virksomheder der investerer i stressforebyggende og sundhedsfremmende tiltag, opnår et afkast på op til 12 gange af det investerede beløb.

En undersøgelse den danske sundhedsstyrelse også refererer til.
Med andre ord, penge brugt på forebyggelse er en investering med et fornuftigt afkast, menneskeligt og økonomisk.

Mysession.dk tilbyder individuelle stressforløb, med hurtig pay-back tid på investerede forløb.

Forløbene hjælper med umiddelbar virkning og sigter mod korte effektive forløb.
Lange terapiforløb kan være med til at skabe fastholdelse eller forværring.

Forløbene har klare målsætninger, struktur og succeskriterier.

Fakta om Stress:

Der findes ingen egentlig defintion på stress. Forskere og WHO, World Health Organization under FN har endnu ikke taget stress med som en officiel diagnose i sin ICD 1o diagnose bog.

Ordet stress kommer fra latin og betyder “at stringere”,  altså at stramme eller snørre til
eller
en tilstand af mental spænding eller bekymring over problemer i livet

– 48% af offentligt og 38% af private ansatte føler sig stressramte(Megafon)
– 13% af danskerne led i 2013 af alvorlig stress.(Sundhedsstyrelsen)
– 500000 danskere rammes hvert hårt af stress. (Sundhedsstyrelsen)
– Hvis mere end 8 ugers sygemelding er der 25% chance for ikke at komme på job
– Hvis mere end 12 måneders sygemelding mindre end 4% for at komme tilbage på job
– WHO skønner at 2020 vil stress være den største årsag til sygemeldinger – globalt…
– Forebyggende stressbehandling er ikke en omkostning men en investering med op til payback        på op til 12kr for hver investeret kr. (Sundhedsstyrelsen & Michigan University)
– 43% af folk med stress har chance for hjertekarsygdomme.

Dem der døde var også dem der havde overbevisninger om at stress var farligt.

Hvordan kan jeg identificere om jeg har stress?

Eksempler på FYSISKE SYMPTOMER:

 • indre uro
 • hovedpine
 • hjertebanken
 • mavesmerter
 • nedsat potens
 • vægttab
 • hyppige infektioner
 • forværring af kronisk sygdom

Eksempler på PSYKISKE SYMPTOMER:

 • træthed
 • irritabilitet
 • hukommelsesbesvær
 • koncentrationsbesvær
 • angst
 • svært ved at sige fra
 • lavt selvværd
 • nedsat humoristisk sans
 • depression
 • adfærdsmæssige symptomer
 • søvnløshed
 • ulyst
 • uengagerethed
 • hyperventilation
 • aggressivitet
 • nedsat præstationsevne
 • ubeslutsomhed
 • øget brug af stimulanser