Meta-Kognitiv Terapi

Terapi

– til dig der gerne vil arbejde med angst, socialangst, eksamensangst, depression, OCD, lavt selvværd, skyld, skam eller mistrivsel.

Terapi som sådan, har et mål om at sikre en ”tilbage til normal” situation.
Hvad nu hvis man ikke var der hvor man gerne ville være da det gik galt?
Så gør man som man plejer med samme resultater som man plejer.
Coaching derimod hjælper med nye værktøjer, nyt syn på verden og derigennem minimerer tilbagefald

Kombinationen af terapi og Coaching er unik og hjælper dig med umiddelbar effekt.

Måske tid til at prøve en ny metode?

 • En metode med fokus på nuet og fleksible værktøjer til at håndtere fremtiden.
 • En metode der hjælper dig ændre lavt selvværd til et stærkt eksistentielt immunforsvar
 • En metode med virkning fra første session.
 • En metode uden at skulle rode op i det skete, i barndommen.
 • Terapi der hjælper dig tilbage på sporet
 • Coaching der hjælper dig videre og sikre at dine udfordringer ikke gentager sig

Hvad kan du forvente dig af et forløb?

 • omgående effekt
 • specielt designet forløb, netop til dig
 • en masse værktøjer der også fremadrettet kan hjælpe dig
 • større trivsel
 • større indsigt og forståelse af dig selv
 • en solid base til at imødegå fremtidige udfordringer med

Målet:

 • Målet er, at skabe en solid base til DIG for at imødegår fremtidige udfordringer.
  Vi gør det ved at hjælpe dig med brugbare fleksible værktøjer til at opnå en større bevidsthed om dine egne ressourcer, dine styrker. 
 • Eksistentielt stærk platform og et eksistentielt robust  immunforsvar.

Min serviceforpligtelse til dig:

 • at hjælpe dig med inspiration til en anderledes måde for selvindsigt
 • at give dig forebyggende værktøjer til håndtering af pressede situationer
 • at hjælpe dig til mere energi
 • at inspirere dig til fleksibilitet i tanker og adfærd

Værktøjet hedder Meta-kognitiv terapi som består af:

 • effektive værktøjer du også kan bruge efter afsluttet forløb samt til daglig opfølgning
 • nutidig, det der er sket er sket, det handler om at komme videre.
 • opmærksomhed på tanker, adfærd og fremskridt
 • træning i et fleksibelt syn på tanker og adfærd
 • reducere ”støj på linjen” i tankemønstre
 • tilbage på job plan, hvis du er sygemeldt
 • Meta-kognitiv terapi bearbejder også overbevisninger om skadeligheden af stress og mistrivsel, samt sigter mod umiddelbar virkning.
 • Meta-kognitiv terapi hjælper dig med indsigt i, og opbygning af, strategier til løsning af stress, samt træning i fleksible tanke- og adfærdsmønstre.

Forløbet:

 • 1, 3, 5 eller 10 individuelt designede sessioner,
 • Mulighed for opfølgningssessioner efter afsluttet forløb

 

En Tanke!!!
Alle tanker kommer neutrale til os, det er os selv der giver tanken værdi.
Enten kan vi bruge tanken til at skabe muligheder for os, eller vi kan bruge den til at gruble eller bekymre over fortiden eller fremtiden, endda typisk uden at fine en løsning. I nogle tilfælde endda fastholdelse og mistrivsel.

META-KOGNITIV TERAPI

Kognitioner betyder tænkning eller anvendelse af viden.
Ordet META kommer fra græsk og betyder “Niveauet over”
I meta-kognitiv terapi bruger vi meta til at fortælle om “tanken om tanken”, overbevisningen, antagelsen eller tanke-strategien.
Meta-kognitiv terapi arbejder med tankestrategien og heraf den værdi og det fokus vi giver vores tanker.

Med andre ord, udgangspunktet for det DNA vi giver vores tanker.

Kan du genkende nedenstående:

– angst
– eksamensangst
– depression
– tanker der bare kommer og kommer
– social usikkerhed
– dårligt humør
– følelse af fastlåsthed
– følelse af opgivenhed
– generel utilfredshed med livet
– tvivl på værdien ved livet
– forvrænget eller dårligt selvbillede
– lavt selvværd
– har svært ved at sige fra
– bruger meget tid på at overveje hvad andre tænker

Så er meta-kognitiv terapi værtøjet til at hjælpe DIG videre.

Har du STRESS eller føler du dig uoplagt, er en kombination af Coaching og meta-kognitiv terapi også en særdeles genial kombination.

ENHVER YDRE FORANDRING STARTER MED EN INDRE UDVIKLING.
DET ER IKKE TILFÆLDIGT AT DU ER LANDET NETOP HER

Som Meta-kognitiv terapeut tager jeg udgangspunkt i dig som et individuelt menneske.
Et menneske med en historie, baggrund, værdier (beviste som ubeviste) og antagelser.
Med andre ord et menneske der har “gode grunde til at have det som du har det” men gerne vil komme videre.

Vi arbejder ud fra dine tanker, følelser, handlinger og kropslige fornemmelser, dine antagelser og dine evalueringer af dine omgivelser for derigennem at bearbejde hæmmende filtre,  destruktive tanker- og handlemønstre, således at du lærer at tænke på en anderledes støttende måde.

Ingen af os er forkerte, hvor meget denne tanke måtte fylde, derimod kan vi på specifikke områder være “defekte” og have brug for hjælp til at blive fit igen.

Som Meta-Kognitiv Terapeut bruger jeg mange foreskellige værktøjer, som bl.a.:

– åbne spørgsmål
– responsudskydelse af tanker
– tanke- og adfærdsmæssig fleksibilitet
– fleksible fokus på faktorer der påvirker os
-ACT (Acceptance commitment therapy)
-Positiv psykologi
-CFT (Compassion focused therapy)
-Omstrukturering af uhensigtsmæssige leverregler og adfærd
-Hjemmearbejde
-Social færdighedstræning
-Adfærds eksperimenter
-Virkelighedscheck
-Strukturering af tanker og adfærd
-Ugeskema/dagbog (DepressIon)
-Angst eksponering
-Arbejde med MÅL & DELMÅL
-Fokusering/RE-fokusering

Historisk om Meta-kognitiv og Kognitiv Psykoterapi

Denne form for psykoterapi – også kaldet kognitiv adfærdsterapi – er oprindeligt blev udviklet af amerikanerne Albert Ellis og Aaron Beck, henholdsvis psykolog og psykiater. Begge arbejdede inden for psykoanalysen som i tiden efter 2. verdenskrig var meget dominerende. Aaron Becks kognitiv terapi blev udviklet for forskellige psykiske lidelser som depression og angstlidelser.

Antagelsen der ligger til grund for kognitiv terapi er, at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser, og evalueringer, hvis man derfor kan identificere destruktive tanke- og handlingsmønstre, kan man ved passende terapi søge at erstatte disse med mere realistiske eller mindre destruktive.

Ordet META kommer fra græsk og betyder “Niveauet over”
I meta-kognitiv terapi bruger vi meta til at fortælle om “tanken om tanken”, eller tanke-strategien.

Meta-kogntiv terapi er en del af kognitiv terapis 3. bølge.
3. bølge indeholder også Mindfullness og ACT acceptance and commitment therapy.